Bełchatów, Czapliniecka 60 tel.: 600 875 402
O mnie
mgr Sebastian Marszałek
psycholog kliniczny (neuropsycholog)

Przebieg pracy zawodowej
1. Zatrudnienie: od 01-01-2007do chwili obecnej Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – psycholog kliniczny na oddziale rehabilitacji neurologicznej
2. Od 01.07.2007r. własna pracownia: Centrum Badań i Usług Psychologicznych Sebastian Marszałek
3. Staż zawodowy Komenda Wojewódzkiej Policji w Opolu – zespól psychologów (2004)
4. Staż zawodowy Ośrodek Readaptacyjno – Resocjalizacyjnym „BETANIA” w Mstowie k/Częstochowy (2005)
5. Zatrudnienie: 01-09-2005 - 30-04-2007 Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej (pow. bełchatowski) psycholog
6. Zatrudnienie: 16-03-2006 – 30-11-2006 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach (pow. lubliniecki) psycholog

Od wielu lat współpracuję z:
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku
  • Gminnym Óśrodkiem Pomocy Społecznej w Lgocie Wielkiej

Posiadane licencje, certyfikat przebyte szkolenia podyplomowe:
1. Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie - Specjalizacja z psychologii klinicznej z podspecjalnością neuropsychologia kliniczna
2. Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie: psychologia kliniczna (neuropsychologia)
3. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Studia Podyplomowe
4. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna - Studia Podyplomowe
5. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Psychologia Kliniczna - Studia Podyplomowe
6. Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie: szkolenie dla psychologów uprawnionych do badania osób ubiegających się o pozwilenie na broń

Przynależność do stowarzyszeń:
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Bełchatowie
Centrum Badań i Usług Psychologicznych
Sebastian Marszałek

Pracownia czynna: od poniedziałku do soboty

Bełchatów ul. Czapliniecka 60
I Piętro
(salon Meble BODZIO - dawny salon FIAT)

tel. 600 875 402

psychotesty kierowców Bełchatów - badania psychologiczne

Projekt i wykonanie: Łukasz Święciak